Φόρτωση Εκδηλώσεις

Ο κ. Ανδρέας Λαγγούσης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματός Πολιτικών Μηχανικών, προσφάτως ανέλαβε καθήκοντα Αρχισυντάκτη (Editor in Chief, EiC) στο Επιστημονικό Περιοδικό Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (SERRA, IF 3.38) του εκδοτικού οίκου Springer (https://www.springer.com/journal/477). Το εν λόγω περιοδικό φιλοξενεί επιστημονικές δημοσιεύσεις (δηλ. original research articles, review articles, technical notes) σε θέματα ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων, στοχαστικής/πιθανοτικής μοντελοποίησης φυσικών και ανθρωπογενών συστημάτων, πρόβλεψης της χωροχρονικής εξέλιξης φυσικών διεργασιών σε συνθήκες αβεβαιότητας, εκτίμησης κινδύνου, αλληλεπίδρασης χερσαίων, ατμοσφαιρικών, υδάτινων και ανθρωπογενών συστημάτων, θεμάτων διασφάλισης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων και του ανθρώπου, μεταξύ άλλων. Βασικός στόχος του περιοδικού SERRA είναι η παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς των γεωφυσικών επιστημών, των περιβαλλοντικών επιστημών και των επιστημών μηχανικού, παρέχοντας ένα διεπιστημονικό φόρουμ για την διάδοση πρωτοπόρων στοχαστικών/πιθανοτικών τεχνικών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Τίτλος

Go to Top