• Προχωρημένοι αλγόριθμοι μηχανικής και υπολογιστικής όρασης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ).
  • Δυναμική συνοδήγηση.
  • Μη-γραμμικοί δυναμικοί αλγόριθμοι κυκλοφορίας για την εκτίμηση παρ’ ολίγον συμβάντος υπό καθεστώς ανάπτυξης συστάδος (cluster).
  • Ανάλυση συστημάτων ευφυών πόλεων.
  • Εκτίμηση επικινδυνότητας σε συστήματα ευφυών πόλεων.
  • Ευφυής πανεπιστημιούπολη.
  • Άλλα θέματα