1. Εισαγωγή στη θερμοδυναμική
Μετάδοση θερμότητας (αγωγιμότητα, θερμική αντίσταση, θερμοπερατότητα) – Θερμικό ισοζύγιο κτιρίου – Θερμογέφυρες
2. Ο ρόλος του ενεργειακού σχεδιασμού
Κλιματικές παράμετροι – το κτιριακό κέλυφος – θερμικές απώλειες – επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας/προσανατολισμός – ενεργητικά και παθητικά συστήματα – Ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των Κτιρίων – Σύγχρονες μέθοδοι υπολογισμού ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων
3. Εισαγωγή στη θερμική άνεση
Υπολογισμός θερμικής άνεσης – μελέτη θερμικής άνεσης
Πρότυπα και κανονισμοί
4. Θέρμανση και Ψύξη κτιρίων
Συμβατικές και βιοκλιματικές μέθοδοι
Θερμομονωτική προστασία και παθητικά συστήματα θέρμανσης: αρχές, υλικά, υπολογισμοί
Παθητικά συστήματα δροσισμού
5. Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων – Κανονισμοί