1. Εισαγωγή στη θερμοδυναμική: Μετάδοση θερμότητας (αγωγιμότητα, θερμική αντίσταση, θερμοπερατότητα) – Θερμικό ισοζύγιο κτιρίου – Θερμογέφυρες
  1. Ο ρόλος του ενεργειακού σχεδιασμού: Κλιματικές παράμετροι –  το κτιριακό κέλυφος –  θερμικές απώλειες –  επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας/προσανατολισμός – ενεργητικά και παθητικά συστήματα –  Ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των Κτιρίων  – Σύγχρονες μέθοδοι υπολογισμού ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων
  1. Εισαγωγή στη θερμική άνεση: Υπολογισμός θερμικής άνεσης –  μελέτη θερμικής άνεσης
  2. Πρότυπα και κανονισμοί
  3. Θέρμανση και Ψύξη κτιρίων: Συμβατικές και βιοκλιματικές μέθοδοι
  4. Θερμομονωτική προστασία και παθητικά συστήματα θέρμανσης: αρχές, υλικά, υπολογισμοί
  5. Παθητικά συστήματα δροσισμού
  6. Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων – Κανονισμοί