1. Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής
  2. Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής
  3. Ορίζουσες, Πίνακες και συστήματα γραμμικών εξισώσεων
  4. Διδασκαλία πακέτου συμβολικής άλγεβρας στο υπολογιστικό κέντρο.