• Στοιχεία Γενικής Γεωλογίας – Η εξέλιξη του πλανήτη Γη
• Ορυκτά
• Πετρώματα
• Οι κύριες γεωλογικές δομές: διακλάσεις, ρήγματα, πτυχές
• Φυσικές και Μηχανικές ιδιότητες εδαφών και πετρωμάτων
• Επιφανειακά και υπόγεια νερά – Η επίδραση τους στα γεωϋλικά και τα τεχνικά έργα
• Μετακινήσεις γεωλογικών μαζών-Κατολισθήσεις -Στοιχεία Γεωλογίας Ελλάδας και τεχνικογεωλογικά προβλήματα στον Ελληνικό χώρο.
• Σημαντικοί γεωλογικοί παράγοντες στην κατασκευή τεχνικών έργων