1. Γενικές αρχές της μηχανικής των υλικών: η έννοια της τάσης, βασικές έννοιες της αξονικής και διατμητικής καταπόνησης, αρχές σχεδιασμού δομικών μελών με βάση την αντοχή, η έννοια της παραμόρφωσης.
  2. Σχέσεις τάσεων και παραμορφώσεων για δομικά στοιχεία σε αξονική καταπόνηση, μέθοδοι υπολογισμού μετακινήσεων, βασικές αρχές της ανάλυσης ισοστατικών και υπερστατικών φορέων με αξονικά φορτιζόμενα μέλη.
  3. Εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία λόγω διάτμησης, γενικοί μαθηματικοί ορισμοί για ορθές και διατμητικές παραμορφώσεις, γενικευμένες σχέσεις τάσεων – παραμορφώσεων στην τρισδιάστατη εντατική κατάσταση, εφαρμογές για τις περιπτώσεις καταπόνησης κελυφών μικρού πάχους.
  4. Μετασχηματισμός τάσεων και παραμορφώσεων σε διάφορα συστήματα συντεταγμένων.
  5. Βασικές έννοιες των θεωριών αστοχίας των υλικών.
  6. Εισαγωγή στη θεωρία στρέψης κυλινδρικών στοιχείων.