1. ΔΟΜΗ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ, ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
  2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ/ΠΡΟΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:
THE CIVIL ENGINEERING PROFESSION, TRANSPORTATION SYSTEMS, CONCRETE TECHNOLOGY, GEOTECHNICAL ENGINEERING, FOUNDATION ENGINEERING, STRUCTURES AND MATERIALS, BRIDGES AND TUNNELS, WATER RESOURCES, SURVEYING, PLANNING, CONSTRUCTION CONTRACTS AND PROPOSALS, SI-UNITS.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ