Εισαγωγή και ταξινόμηση υδραυλικών έργων. Διατάξεις μέτρησης παροχής, υπερχειλιστές λεπτής και ευρείας στέψης, πλευρικοί υπερχειλιστές, θυροφράγματα, αναβαθμοί ελεύθερης πτώσης, υπερχειλιστές φραγμάτων. Έλεγχος υδραυλικού άλματος. Καταστροφή ενέργειας. Λεκάνες ηρεμίας. Σχεδιασμός συναρμογών σε υποκρίσιμη ροή. Καμπύλες και συναρμογές σε υπερκρίσιμη ροή, λοξά υδραυλικά άλματα. Βάθρα γεφυρών. Οχετοί. Συμβολές και διακλαδώσεις αγωγών.