1. Γενικευμένος νόμος του Hooke για γραμμικά ελαστικά υλικά, Ισότροπο – ανισότροπο και ομοιογενές – ανομοιογενές σώμα.
  2. Αρχή Saint Venant. Ακριβής θεωρία εφελκυσμού και κάμψης ευθύγραμμων και καμπύλων δοκών.
  3. Δοκοί σε ελαστικό υπέδαφος. Απλά προβλήματα διδιάστατης ελαστικότητας (τριγωνικά και ορθογωνικά τοιχεία υπό υδροστατική πίεση, χονδρότοιχα κυλινδρικά κελύφη υπό εσωτερική και εξωτερική ομοιόμορφη πίεση, συγκέντρωση τάσεων σε οπές πλακών υπό επίπεδη καταπόνηση). Απλά προβλήματα δοκού επί ελαστικού εδάφους, τρισδιάστατης ελαστικότητας (χονδρότοιχα σφαιρικά κελύφη υπό ομοιόμορφη εσωτερική και εξωτερική πίεση, θεωρία στρέψης κυκλικών δοκών). Θεωρία λεπτών πλακών και κελυφών και απλές εφαρμογές.