Εισαγωγή στην έννοια της βιώσιμης πόλης. Εισαγωγή στην έννοια της έξυπνης πόλης. Οδικός χάρτης. Στάδια ανάπτυξης. Βασικοί δείκτες αξιολόγησης. Παραδείγματα συστημάτων έξυπνων πόλεων. Αλγόριθμοι και μέθοδοι ευφυών συστημάτων για την έξυπνη πόλη.