1. Εισαγωγή στην σύνθεση των συστημάτων μεταφορών.
  2. Μοντέλα διακριτών επιλογών.
  3. Πειράματα δεδηλωμένων προτιμήσεων.
  4. Προσομοίωση μεταφορικού δικτύου.
  5. Σχεδιασμός και διαχείριση αεροπορικών μεταφορών.