Μπέσκος Δημήτριος

triantafyllou
Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2610 996559, 6553