Φόρτωση Εκδηλώσεις

Το ελληνόφωνο δίκτυο πόλεων του CIVITAS, CIVINET Greece-Cyprus διοργάνωσε με επιτυχία το 1ο Συνέδριο στην Ελλάδα με θέμα «Η Ελληνική κοινωνία απέναντι στην πρόκληση της βιώσιμης κινητικότητας με ορίζοντα το 2030», το οποίο έλαβε χώρα στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy στο Μαρούσι.

Το Συνέδριο έθεσε στο επίκεντρο της ατζέντας την προώθηση των περιβαλλοντικά φιλικών, κοινωνικά δίκαιων, τεχνολογικά έξυπνων και οικονομικά αποδοτικών τρόπων μετακίνησης και παράλληλα την ενημέρωση του κοινού. Σκοπός του ήταν να συμβάλει στην δημιουργία ενός εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω της ανταλλαγής καινοτόμων ιδεών, διεθνών τάσεων και βέλτιστων πρακτικών από την ελληνική και παγκόσμια έρευνα και πρακτική.

Η ατζέντα του Συνεδρίου βασίστηκε στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

  • Βέλτιστες Πρακτικές και Επιτεύγματα των ΟΤΑ
  • Θεσμικό Πλαίσιο και Χρηματοδοτήσεις
  • Επιστημονικές παρουσιάσεις – Ευρωπαϊκά έργα
  • Έξυπνη κινητικότητα-Εφαρμογές από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  • Κοινωνία των Πολιτών και Κινητικότητα

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε στο συνέδριο με την παρουσίαση από τον Γεώργιο Στεφανίδη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος και Εταίρο του ECOCITY για τις Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ-ITS) στην θεματική ενότητα: «Κοινωνία των Πολιτών και Κινητικότητα». Η θεματική του ECOCITY εστιάζει στα ζητήματα Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης στην βιώσιμη αστική μετακίνηση.

Στην παρουσίαση αναλύθηκαν τα ζητήματα της πρόσβασης των πολιτών στις μεταφορές & επικοινωνίες και στις ευκαιρίες από τα οφέλη δικτύου που δημιουργούνται από την χρήση γης και διαδικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκε ο τοποθετημένος εξοπλισμός ITS στην πόλη και το λιμάνι της Πάτρας και τα δημόσια δεδομένα που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας από το έργο GUIDEPORT. Ακόμη, παρατέθηκαν παραδείγματα από την λειτουργία του έργου CROCODILE2 με τον ασφαλή και προστατευμένο χώρο στάθμευσης φορτηγών (SSTPA) στο Αίγιο και παρουσίαση της αντίστοιχης πλατφόρμας. Τέλος, παρουσιάστηκε το έργο Interreg «ΑΥΤΟΝΟΜΩ» που αφορά σε αυτόνομα έξυπνα κτήρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας, διασυνδεδεμένα με βιώσιμα συστήματα e-κινητικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο.

 

Τίτλος

Go to Top