Φόρτωση Εκδηλώσεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει σεμινάριο που απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος, αλλά και ενδιαφερόμενους/ες άλλων Τμημάτων. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο αμφιθέατρο «Μαστρογιάννης».
Ομιλητής είναι ο κ. Μπαρδάνης, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Εργαστηρίου ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ). Τα κύρια μελετητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν γεωτεχνικές έρευνες και αξιολογήσεις, μελέτες αντιμετώπισης κατολισθήσεων και ευστάθειας πρανών, γεωτεχνικές μελέτες σχετικές με αρχαιολογικά έργα, σήραγγες δι’ εκσκαφής κι επανεπίχωσης, ειδικές εργαστηριακές έρευνες, διατάξεις και δοκιμές, μεγάλης κλίμακας ερευνητικές διατάξεις πεδίου. Το ερευνητικό του έργο αποτυπώνεται σε 80 επιστημονικά άρθρα, 15 διαλέξεις μετά από πρόσκληση και διδακτικές σημειώσεις για 4 μαθήματα προπτυχιακού και  μεταπτυχιακού επιπέδου.
Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου έχει ως ακολούθως:
13:00-13:10 Καλωσόρισμα – Παρουσίαση Σεμιναρίου
13:10-13:50 «Τα έργα αποκατάστασης της ευστάθειας στο πρανές της Διώρυγας της Κορίνθου από την πλευρά της Πελοποννήσου μετά τις καταπτώσεις του 2021»
13:50-14:100 Ερωτήσεις/συζήτηση

Δεν απαιτείται προεγγραφή για την συμμετοχή στην εκδήλωση.
O Πρόεδρος του Τμήματος και η Οργανωτική Επιτροπή σας προσκαλούν με χαρά να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο.
Η Οργανωτική Επιτροπή,
Σταυρούλα Κοντοέ
Χριστόφορος Παππάς
Στέλλα Τσόκα
Ζωή Χριστοφόρου

Go to Top