Φόρτωση Εκδηλώσεις

Η «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» έχει θεσπίσει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ετήσια υποτροφία αξίας 3.000€ για πέντε ακαδημαϊκά έτη, η οποία θα απονέμεται στον πρώτο σε βαθμό διπλώματος προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος ο οποίος γίνεται δεκτός και εγγράφεται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος «Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών».

Για το ακαδ. έτος 2023-24 η υποτροφία απονέμεται στην κ. Ευαγγελία-Κωνσταντίνα Τουλίτση, η οποία ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της τον Ιούλιο 2023 με βαθμό διπλώματος 8.15 και παρακολουθεί ήδη το 1ο εξάμηνο σπουδών του ΠΜΣ (στην Ειδίκευση «Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας». Η Χορηγός «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συγχαίρουν θερμά την πρωτοετή μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Τουλίτση και της εύχονται καλή επιτυχία.

Τίτλος

Go to Top