Φαρδής Μιχαήλ

triantafyllou
Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλ: 2610 996508