Φαρδής Μιχαήλ

 
Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλ: 2610 996508
 

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών. Επίτιμος Πρόεδρος Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος (fib) και τέως Πρόεδρος (2009-10),  αναπλ. Πρόεδρος (2007-08) και Μέλος του Προεδρείου της (2002-12). Αντιπρόεδρος Eπιτροπής TC250: “Ευρωκώδικες” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Τυποποίησης (CEN) (2013-2022). Διευθυντής Διεθνούς Ένωσης Αντισεισμικής Μηχανικής (IAEE) (2012-2021) και Επίτιμο Μέλος της  (ο δεύτερος Ευρωπαίος επί συνόλου 18). Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Μηχανικών του Μεξικού. Υπεύθυνος έκδοσης (Editor) του κορυφαίου  επιστημονικού περιοδικού στην Αντισεισμική Μηχανική, Earthquake Engineering & Structural Dynamics. Δίπλ. Πολ. Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Πολ.  Μηχ/κού (1977) και Πυρηνικού Μηχ/κού (1978) από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέτης (MIT), PhD Δομοστατικής Μηχανικής (1979)  του ΜΙΤ. Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέτης (MIT) (Φεβρ. 1979 – Ιούν. 1983). Τακτικός  Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Απρίλιο 1982.
Ως πρόεδρος της Eπιτροπής Ευρωκώδικα 8 “Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών” της CEN, το 1999-2005 ηγήθηκε της σύνταξης των 6 Μερών του ως Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ). Μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστ. περιοδικού Structural Concrete, Associate Editor του περιοδικού Bulletin of Earthquake Engineering (1/1-31/12/2015) και μέλος της συντακτικής επιτροπής του μέχρι το τέλος του 2014, μέλος της συντακτικής  επιτροπής των Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Earthquake Spectra, Journal of Earthquake Engineering, και Earthquakes and  Structures μέχρι το τέλος του 2015. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Συνεδρίου της fib (Ουάσιγκτον 2010) και του Συμποσίου της  fib “Concrete: 21st Century Superhero – Building a Sustainable Future” (Λονδίνο 2009) & της Οργανωτικής Επιτροπής του Συμποσίου της fib Concrete Structures in Seismic Regions” (Αθήνα 2003).
Έχει συγγράψει το βιβλίο Seismic Design, Assessment & Retrofitting of Concrete Buildings (Springer 2009). Πρώτος συγγραφέας των βιβλίων “Seismic Design of Concrete Buildings per Eurocode 8″ (Taylor & Francis, CRC Press, 2015) και Designers’ Guide to EN1998-1 & EN1998-
5: Eurocode 8-Seismic actions, buildings, foundations & retaining structures (ICE Publishing 2005, 2011, μετάφραση στα Ιταλικά από EPC Editore το 2011, στα Ελληνικά από Κλειδάριθμο το 2011 και στη Ρωσική από ΜΓCΥ το 2013), συ-συγγραφέας του Designers’ Guide to EN1998-2:
Eurocode 8-Bridges (ICE Publishing 2012). Έχει επιμεληθεί την έκδοση 4 βιβλίων από Springer (2010-13) και άλλων 15 διεθνών εκδόσεων,  συγγράψει 32 άρθρα σε βιβλία διεθνούς έκδοσης, περίπου 95 σε διεθνή περιοδικά με κριτές και περίπου 150 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (εκ των οποίων 38 προσκεκλημένες ομιλίες). Έχει άνω των 9850 αναφορών κατά Google Scholar, περίπου 4450 αναφορές κατά Scopus και άνω των  3500 αναφορών στο Web of Science.
Τιμήθηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος (ACI) με το Μετάλλιο Wason για την καλύτερη εργασία του 1992 στα υλικά.
Έχει συντονίσει τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα: “Seismic Performance Assessment & Rehabilitation” (2001-05, 1,344,442€), “Advanced Centre of Excellence in Structural & Earthquake Engineering (2008-12, 1,100,000€)”, Seismic Engineering Research Infrastructures for European Synergies (2009-13, 8,700,000€).

Δείτε εδώ το αναλυτικό βιογραφικό του Δρ. Μιχάλη Φαρδή

 1. M.N. FARDIS and G. TSIONIS, Eigenvalues and modes of distributed-mass symmetric multispan bridges with restrained ends for seismic response analysis, Engineering Structures, 2013, 51, 141-149.
 2. M.N. FARDIS, Performance- and displacement-based seismic design and assessment of concrete structures in the Model Code 2010. Structural Concrete, Vol. 14, No. 3, 2013, 215-229, DOI 10.1002/suco.201300001.
 3. D.E. BISKINIS and M.N. FARDIS, Stiffness and Cyclic Deformation Capacity of Circular RC Columns with or without Lap-Splices and FRP Wrapping, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 11, No. 5, Oct. 2013, 1447-1466, DOI 10.1007/s10518-013-9442-7.
 4. M.N. FARDIS, A. SCHETAKIS and E. STREPELIAS, RC buildings retrofitted by converting frame bays into RC walls, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 11, 2013, No. 5, 1541-1561, DOI 10.1007/s10518-013-9435-6.
 5. E. STREPELIAS, X. PALIOS, S.N. BOUSIAS and M.N. FARDIS, Experimental investigation of concrete frames infilled with RC for seismic rehabilitation, Journal of Structural Engineering, ASCE, 2013, Vol. 139, DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000817.
 6. D.E. BISKINIS and M.N. FARDIS, Models for FRP-wrapped rectangular RC columns with continuous or lap-spliced bars under cyclic lateral loading, Engineering Structures, 2013, Vol. 57, Dec. 2013, pp.199–212, DOI: 10.1016/j.engstruct.2013.09.021.
 7. F. KARANTONI, G. TSIONIS, F. LYRANTZAKI and M.N. FARDIS, Seismic fragility of regular masonry buildings for in-plane and out-of-plane failure, Earthquakes and Structures, Vol. 6 (6) 2014 pp.:689-713.
 8. K. ANTONIOU, G. TSIONIS and M.N. FARDIS, Inelastic shears in ductile RC walls of mid-rise wall-frame buildings and comparison to Eurocode 8, Bulletin of Earthquake Engineering March 2015, Vol. 13(3), pp 841-869.
 9. E. LIOSSATOU and M.N. FARDIS, Residual displacements of RC Structures as SDOF Systems. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, April 2015, Vol. 44(4), pp.713-734
 10. M.N. FARDIS and D.E. BISKINIS, Transnational Access to European Seismic Research Facilities, Structures and Buildings, Nov. 2015, Special Issue: Timber Buildings (in print).
 11. M.N. FARDIS, E. LIOSSATOU and A.J. KOSMOPOULOS, Analysis of First Building Retrofitted to EN-Eurocode 8 vs. Performance under Near-Design-Level Earthquake, Bulletin of Earthquake Engineering DOI: 10.1007/s10518-015-9740-3 Vol. 13(9), September 2015, pp 2567-2590
 12. S. GRAMMATIKOU, D.E. BISKINIS and M.N. FARDIS, Strength, Deformation Capacity and Failure Mode of RC Walls under Cyclic Loading, Bulletin of Earthquake Engineering. DOI 10.1007_s10518-015-9762-x. Vol. 13(11), November 2015), pp 3277-3300
 13. M.N. FARDIS, Uplift of deck or footings in bridges with distributed mass subjected to transverse earthquake, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, DOI: 10.1002/eqe.2607 (On line, August 11, 2015)
 14. N. STATHAS, S. SKAFIDA, S.N. BOUSIAS, M.N. FARDIS, S. DIGENIS, X. PALIOS Hybrid Simulation of Bridge Pier, Uplifting Bulletin of Earthquake Engineering 10.1007/s10518-015-9822-2 (On line, September 24, 2015)
 15. D.E. BISKINIS, M.N. FARDIS and A. ANDRIOPOULOS-PSAROS, Strength, stiffness and cyclic deformation capacity of RC frames converted into walls by infilling with RC. Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 14(3), 2016, pp. 769-803.
 16. S. GRAMMATIKOU, D.E. BISKINIS and M.N. FARDIS, Ultimate strain criteria for RC members in monotonic or cyclic flexure. Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 142(9), 04016046, September 2016.
 17. E. LIOSSATOU and M.N. FARDIS, Near-fault effects on residual displacements of RC structures. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 45(9), July 2016, p.1391-1409.