Φαρδής Μιχαήλ

Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλ: 2610 996508

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών. Επίτιμος Πρόεδρος Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος (fib) και τέως Πρόεδρος (2009-10),  αναπλ. Πρόεδρος (2007-08) και Μέλος του Προεδρείου της (2002-12). Αντιπρόεδρος Eπιτροπής TC250: “Ευρωκώδικες” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Τυποποίησης (CEN) (2013-2022). Διευθυντής Διεθνούς Ένωσης Αντισεισμικής Μηχανικής (IAEE) (2012-2021) και Επίτιμο Μέλος της  (ο δεύτερος Ευρωπαίος επί συνόλου 18). Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Μηχανικών του Μεξικού. Υπεύθυνος έκδοσης (Editor) του κορυφαίου  επιστημονικού περιοδικού στην Αντισεισμική Μηχανική, Earthquake Engineering & Structural Dynamics. Δίπλ. Πολ. Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Πολ.  Μηχ/κού (1977) και Πυρηνικού Μηχ/κού (1978) από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέτης (MIT), PhD Δομοστατικής Μηχανικής (1979)  του ΜΙΤ. Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέτης (MIT) (Φεβρ. 1979 – Ιούν. 1983). Τακτικός  Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Απρίλιο 1982.
Ως πρόεδρος της Eπιτροπής Ευρωκώδικα 8 “Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών” της CEN, το 1999-2005 ηγήθηκε της σύνταξης των 6 Μερών του ως Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ). Μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστ. περιοδικού Structural Concrete, Associate Editor του περιοδικού Bulletin of Earthquake Engineering (1/1-31/12/2015) και μέλος της συντακτικής επιτροπής του μέχρι το τέλος του 2014, μέλος της συντακτικής  επιτροπής των Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Earthquake Spectra, Journal of Earthquake Engineering, και Earthquakes and  Structures μέχρι το τέλος του 2015. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Συνεδρίου της fib (Ουάσιγκτον 2010) και του Συμποσίου της  fib “Concrete: 21st Century Superhero – Building a Sustainable Future” (Λονδίνο 2009) & της Οργανωτικής Επιτροπής του Συμποσίου της fib Concrete Structures in Seismic Regions” (Αθήνα 2003).
Έχει συγγράψει το βιβλίο Seismic Design, Assessment & Retrofitting of Concrete Buildings (Springer 2009). Πρώτος συγγραφέας των βιβλίων “Seismic Design of Concrete Buildings per Eurocode 8″ (Taylor & Francis, CRC Press, 2015) και Designers’ Guide to EN1998-1 & EN1998-
5: Eurocode 8-Seismic actions, buildings, foundations & retaining structures (ICE Publishing 2005, 2011, μετάφραση στα Ιταλικά από EPC Editore το 2011, στα Ελληνικά από Κλειδάριθμο το 2011 και στη Ρωσική από ΜΓCΥ το 2013), συ-συγγραφέας του Designers’ Guide to EN1998-2:
Eurocode 8-Bridges (ICE Publishing 2012). Έχει επιμεληθεί την έκδοση 4 βιβλίων από Springer (2010-13) και άλλων 15 διεθνών εκδόσεων,  συγγράψει 32 άρθρα σε βιβλία διεθνούς έκδοσης, περίπου 95 σε διεθνή περιοδικά με κριτές και περίπου 150 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (εκ των οποίων 38 προσκεκλημένες ομιλίες). Έχει άνω των 9850 αναφορών κατά Google Scholar, περίπου 4450 αναφορές κατά Scopus και άνω των  3500 αναφορών στο Web of Science.
Τιμήθηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος (ACI) με το Μετάλλιο Wason για την καλύτερη εργασία του 1992 στα υλικά.
Έχει συντονίσει τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα: “Seismic Performance Assessment & Rehabilitation” (2001-05, 1,344,442€), “Advanced Centre of Excellence in Structural & Earthquake Engineering (2008-12, 1,100,000€)”, Seismic Engineering Research Infrastructures for European Synergies (2009-13, 8,700,000€).

Δείτε εδώ το αναλυτικό βιογραφικό του Δρ. Μιχάλη Φαρδή

1.  S. GRAMMATIKOU, M.N. FARDIS and D.E. BISKINIS Energy dissipation models for RC members and structures. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 48(3), March 2019. p. 287-305.
2. N. STATHAS, I. KARAKASIS, E. STREPELIAS, X. PALIOS, S. BOUSIAS and M.N. FARDIS Tests and analysis of RC building, with or without masonry infills, for instant column loss. Engineering Structures Vol. 193, 2019, 57-67.
3. D.E. BISKINIS and M.N. FARDIS Cyclic shear resistance for seismic design, based on monotonic shear models in fib Model Code 2010 and in the 2018 draft of Eurocode 2. Structural Concrete, Vol. 21(1), Feb. 2020, 129-150.
4. D.E. BISKINIS and M.N. FARDIS Cyclic shear resistance model for Eurocode 8 consistent with the second-generation Eurocode 2. Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 18(6), Apr. 2020, p. 2891-2915.
5. X. PALIOS, E. STREPELIAS, N. STATHAS, M.N. FARDIS, S. BOUSIAS, C.Z. CHRYSOSTOMOU and N. KYRIAKIDES Three-story, two-bay concrete frames with plain bars under cyclic lateral loading Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 18(13), Oct. 2020, p. 5859 – 5884
6. M.N. FARDIS A Levels-of-Approximation approach to seismic design or assessment of beam-column joints in shear. Structural Concrete, Vol. 22(3), June 2021, p. 1259-1284.
7. M.N. FARDIS Shear strength model for RC joints, consistent with the shear design rules for prismatic members in the second-generation Eurocodes. Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 19(2), Febr. 2021, p. 889-917.
8. M.N. FARDIS Multispan bridges with distributed deck and pier mass and pier-flexure-deck-torsion coupling under transverse excitation – Analytical solution, parametric studies, design implications. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. Vol. 50(14) Dec. 2021. p.3713-3740.
9. M.N. FARDIS Flat slabs as primary seismic elements in second-generation Eurocode 8. Bulletin of Earthquake Engineering (in press), 2021.
10. S. GRAMMATIKOU, M.N. FARDIS and D.E. BISKINIS Energy dissipation in reinforced concrete members before and after yielding. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, (On line, Jan. 2022). DOI: 10.1002/eqe.3600.