Καλέρης Βασίλειος

triantafyllou

Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,
Πανεπιστήμιο Πατρών

2610 996517, 6599