Καράμπαλης Δημήτριος

Athanasios_Dimas

Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996557, 6130
karabali@upatras.gr