1. Καταστατικοί νόμοι τάσεων-παραμορφώσεων και κριτήρια διαρροής και αστοχίας ψαθυρών υλικών για ανελαστικές αναλύσεις.
  2. Σύγχρονες μέθοδοι επίλυσης μή γραμμικών εξισώσεων.
  3. Μή γραμμικότητα υλικού και γεωμετρίας.
  4. Προσομοίωση κατασκευών και ασκούμενων φορτίσεων.
  5. Αναλύσεις κτιριακών κατασκευών για ακραίες δράσεις όπως: σεισμός, έκρηξη, κύματα τσουνάμι, άνεμος, κρούση και προοδευτική κατάρρευση.
  6. Εφαρμογές με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.