• Αειφόρος διαχείριση υγρών αποβλήτων
  • Μέθοδοι ανάκτησης  πόρων από υγρά απόβλητα
  • Βιολογικές διεργασίες με στόχο την ανάκτηση ενέργειας και χρήσιμων θρεπτικών
  • Φυσικοχημικές διεργασίες για την ανάκτηση χρήσιμων θρεπτικών
  • Οικονομική αξιολόγηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με στόχο την ανάκτηση πόρων