1. Μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information Modeling – BIM), μοντελοποίηση πολλαπλών διαστάσεων (n-D modeling).
  2. Εφαρμογές BIM στη διαχείριση έργων (ενεργειακή απόδοση κτιρίου, οργάνωση και διαχείριση εργασιών εργοταξίου, ασφάλεια εργασιών).
  3. Εικονική, επαυξημένη και μικτή πραγματικότητα (virtual, augmented and mixed reality) στη διαχείριση έργων.
  4. Ψηφιοποίηση και αναπαράσταση υφιστάμενων κατασκευών με χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μεθόδων επεξεργασίας εικόνας.
  5. Μεγάλα δεδομένα (big data) και υπολογιστική νέφους (cloud computing) στη διαχείριση έργων.
  6. Φορητές συσκευές για συλλογή και διακίνηση πληροφοριών εργοταξίου.
  7. Εφαρμογή λογισμικού.
  8. Μελέτες περίπτωσης στη διαχείριση τεχνικών έργων.