ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
• Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας,
• Θερμοδυναμικές ιδιότητες αερίων,
• Επίδραση της θερμότητας στην ύλη,
• Θερμικές μηχανές & Αντλίες Θερμότητας,
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
• Ηλεκτρικά πεδία & Ηλεκτρικό δυναμικό,
• Πυκνωτές και Διηλεκτρικά,
• Ρεύμα και αντίσταση,
• Κυκλώματα συνεχούς & εναλλασσόμενου ρεύματος,
• Μαγνητικά πεδία & Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή,
ΚΥΜΑΤΙΚΗ
• Μηχανικά κύματα,
• Αρμονικά Κύματα,
• Ενέργεια και Ισχύς Κύματος,
• Ήχος,
• Ένταση Ήχου, Κλίμακα Ντεσιμπέλ.