1. Εισαγωγή στις βασικές τεχνικές σχεδιαστικής απόδοσης αντικειμένων και δομικών στοιχείων
 2. Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας
 3. Οργάνωση σχεδίου, τυποποίηση, συμβολισμοί, διαστάσεις, κλπ
 4. Σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων και ξυλοτύπων
 5. Εισαγωγή στο AutoCAD
 6. Προετοιμασία σχεδίων
 7. Βασικές εντολές στο AutoCAD
 8. Οργάνωση σχεδίου σε επίπεδα
 9. Μπλοκ αντικειμένων
 10. Σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων και ξυλοτύπων στο AutoCAD
 11. Διαστασιολόγηση σχεδίων
 12. Κείμενο στο σχέδιο
 13. Διατάξεις για εκτύπωση σχεδίων. Εκτύπωση σχεδίων