1. Αντικείμενο της Οικοδομικής
  2. Βασικές αρχές σχεδιασμού ενός κτηριακού έργου
  3. Κατασκευαστικά συστήματα
  4. Παράγοντες επιλογής κατασκευαστικών λύσεων
  5. Φέρων οργανισμός, δομικά στοιχεία και διάταξη ξυλοτύπων
  6. Διαδικασία κατασκευής ενός κτηριακού έργου
  7. Το εξωτερικό περίβλημα: γενικά, εξωτερικοί τοίχοι (λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές, μικτοί τοίχοι, επικαλύψεις, κουφώματα), Ανώτατο πάτωμα (Δώματα ρύσεις) και κατώτερο πάτωμα (πάνω από το έδαφος, πάνω στο έδαφος και μέσα στο έδαφος.)
  8. Ο περιβάλλων χώρος: τύποι κατασκευών, διαμόρφωση χώρου Παθολογία και προβλήματα των διαφόρων κατασκευών και στοιχείων κατασκευής.