1. Έννοια και προκλήσεις ψηφιακών / έξυπνων πόλεων: from Smart towards Responsive Cities.
  2. Καλές πρακτικές στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη έξυπνων πόλεων.
  3. Έξυπνα δίκτυα και εφαρμογές.
  4. Εισαγωγή στις έννοιες των Συστημάτων: Systems Thinking, Systems Analysis και System Dynamics.
  5. Αρχιτεκτονική Έξυπνης Πόλης: Η πόλη ως ‘System of Systems’.
  6. Εφαρμογή: Ανάπτυξη μοντέλου δυναμικής συστημάτων για τη λειτουργίας της έξυπνης πόλης.
  7. Διαχείριση κινδύνων σε πολύπλοκα συστήματα, εφαρμογή σε έξυπνα δίκτυα.
  8. Εισαγωγή στην τεχνολογία Ψηφιακών Διδύμων (Digital Twins).
  9. Εφαρμογές Ψηφιακών Διδύμων σε κτίρια και υποδομές.
  10. Εφαρμογές Ψηφιακών Διδύμων σε επίπεδο πόλης.