Τσόκα Στέλλα

Athanasios_Dimas

Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996583
stsoka@upatras.gr