Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Athanasios_Dimas

Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996516
ttriant@upatras.gr

Ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου γεννήθηκε στην Πάτρα (1963). Είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών (1985), έχει MSc (1987) και PhD (1989) από το Πανεπιστήμιο ΜΙΤ των ΗΠΑ. Είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών.

Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (1989) και ως Επίκουρος Καθηγητής (1990-1991, 1993) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΜΙΤ. Ως επισκέπτης καθηγητής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Εργαστήριο Ελέγχων και Έρευνας Υλικών – EMPA (καλοκαίρια 1990-91). Από το 1993 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Διατηρεί τον τίτλο του Visiting Global Distinguished Professor of Civil & Urban Engineering στο New York University Abu Dhabi, όπου εργάσθηκε ως καθηγητής το 2018-19.

Είναι συγγραφέας 5 βιβλίων, 39 κεφαλαίων βιβλίων, 87 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, 152 άρθρων σε επιστημονικά συνέδρια (21 keynotes), 15 άρθρων σε workshops (κατόπιν προσκλήσεως) και >100 τεχνικών εκθέσεων. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος 42 ερευνητικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει βραβευθεί για τρεις δημοσιευμένες εργασίες του στα περιοδικά της American Society of Civil Engineers Journal of Materials in Civil Engineering (1997) και Journal of Composites for Construction (2002, 2003). Έχει λάβει το International Institute for FRP in Construction Medal (2010), το Golden Mirko Roš Medal (2007) από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Εργαστήριο Δοκιμών και Ερευνών (EMPA) για την ερευνητική συμβολή του στην περιοχή των συνθέτων υλικών στο πεδίο των κατασκευών, καθώς επίσης και το Επιστημονικό Βραβείο Αναγνωρισμένου Ερευνητή του Ιδρύματος Fulbright (1996). Έχει διατελέσει τεχνικός σύμβουλος σε θέματα προηγμένων υλικών και ενισχύσεων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία και ξύλο. Το δημοσιευμένο έργο του έχει λάβει πάνω από 13600 αναφορές (Google Scholar 15/05/2021), ενώ έχει h-index 52. Έχει διατελέσει/διατελεί μέλος της επιστημονικής επιτροπής 142 διεθνών και 14 εθνικών συνεδρίων, ήταν κριτής 725 εργασιών σε 102 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει δώσει πάνω από 120 διαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως σε Πανεπιστήμια και άλλους φορείς, κυρίως του εξωτερικού. Eίναι μέλος Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Επιτροπών και Ενώσεων, Associate Editor δύο διεθνών επιστημονικών περιοδικών (ASCE J. of Composites for Construction, J. of Composites Science) και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Σύνταξης 7 διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της εφαρμογής προηγμένων υλικών σε κατασκευές, με έμφαση στο πεδίο των ενισχύσεων/επισκευών οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας και ξύλου. Επίσης έχει μικρή δραστηριότητα στις περιοχές των σύμμικτων κατασκευών χάλυβα-σκυροδέματος, του ελέγχου δομικής ακεραιότητας υλικών και δομικών στοιχείων μέσω «έξυπνων» συστημάτων ανίχνευσης βλάβης, και των αλκαλο-ενεργοποιημένων υλικών. Στο παρελθόν ασχολήθηκε με τη μηχανική των κυψελωτών υλικών (cellular materials) και με τη βελτιστοποίηση δομικών στοιχείων με υλικά σε επάλληλες στρώσεις (sandwich panels).

Δείτε εδώ πλήρες βιογραφικό του Αθ. Τριανταφύλλου

  1. Gkournelos, P. D., Triantafillou, T. C. and Bournas, D. A. (2020). “Integrated Structural and Energy Retrofitting of Masonry Walls: The Effect of In-plane Damage on the Out-of-plane Response”, Journal of Composites for Construction, 24(5), 04020049, doi: 10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0001066.
  2. Gkournelos, P. D., Bournas, T. A. and Triantafillou, T. C. (2019). “Combined Seismic and Energy Upgrading of Existing Reinforced Concrete Buildings using TRM Jacketing and Thermal Insulation”, Earthquakes and Structures, 16(5), 625-639, doi:10.12989/eas.2019.16.5.625.
  3. Kapsalis, P., El Kadi, M., Vervloet, J., De Munck, M., Wastiels, J., Triantafillou, T. C. and Tysmans, T. (2019). “Thermomechanical Behavior of Textile Reinforced Cementitious Composites Subjected to Fire”, Applied Sciences, 9, 747, doi:10.3390/app9040747.
  4. Kouris, L. A. S. and Triantafillou, T. C. (2019). “Design Methods for Strengthening Masonry Buildings using Textile-Reinforced Mortar”, Journal of Composites for Construction, 23(1): 04018070, doi 10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0000906.
  5. Koutas, L. N., Tetta, Z., Bournas, D. A. and Triantafillou, T. C. (2019). “Strengthening of Concrete Structures with Textile Reinforced Mortars: State-of-the-Art Review”, Journal of Composites for Construction, 23(1):03118001, doi 10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0000882.