Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Athanasios_Dimas

Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996516
ttriant@upatras.gr