Φόρτωση Εκδηλώσεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ότι η Ακαδημία Μηχανικών της Κίνας (“Chinese Academy of Engineering”) εξέλεξε τον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Δημήτριο Μπέσκο ως Αλλοδαπό Μέλος της (“Foreign Member”).

Η Ακαδημία Μηχανικών της Κίνας έχει ως μέλη της 970 Κινέζους επιστήμονες με δικαίωμα ψήφου και 120 αλλοδαπούς, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Ακαδημία εκλέγει κάθε δύο έτη 20-30 μέλη της αλλοδαπής, εκ των οποίων 1-2 είναι Πολιτικοί Μηχανικοί.

Η εκλογή του Καθηγητή Δ. Μπέσκου στην Ακαδημία Μηχανικών της Κίνας αποτελεί εξόχως τιμητική πράξη αναγνώρισης του σημαντικού αντικτύπου της έρευνάς του στην περιοχή της Μηχανικής, αλλά και της συμβολής του στην προώθηση της Ελληνο-Κινεζικής συνεργασίας στον επιστημονικό κλάδο των μηχανικών.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συγχαίρει εγκαρδίως τον Ομότιμο Καθηγητή Δ. Μπέσκο και εκφράζει την απεριόριστη χαρά που έχει την τύχη να τον έχει στους κόλπους του. Ο Καθηγητής Δ. Μπέσκος έχει συμβάλει καθοριστικά στην εμπέδωση κλίματος ερευνητικής αριστείας στο Τμήμα, και στην καταξίωσή του ως ενός εκ των καλυτέρων Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών παγκοσμίως. Είμαστε όλοι εξαιρετικά υπερήφανοι.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αθανάσιος Τριανταφύλλου

Τίτλος

Go to Top