Φόρτωση Εκδηλώσεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν Διαδικτυακή Ομιλία η οποία απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος, αλλά και ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων.

Η ομιλία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Zoom την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 ώρα 17:15-18:45. Η διάλεξη και η συζήτηση θα διεξαχθούν στην ελληνική γλώσσα.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Τεχνικός Διευθυντής της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Άρης Σταθόπουλος-Βλάμης, Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών, με εξαιρετική εμπειρία και μακροχρόνια ενασχόληση στο έργο.

Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

17:15-17:30 Καλωσόρισμα – Παρουσίαση Σεμιναρίου

17:30-17:45 Μελέτη και Κατασκευή της Γέφυρας

17:45-18:30 Δομική Παρακολούθηση (monitoring) και Συντήρηση Υποδομής

18:30-18:45 Ερωτήσεις / Συζήτηση

Η εγγραφή των ενδιαφερομένων θα γίνεται από την Τρίτη 23 Νοεμβρίου έως και την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021.

Εγγραφείτε εδώ

Οι θέσεις παρακολούθησης είναι 250. Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού εγγραφών, θα δημοσιευθεί κατάλογος επιλαχόντων/ουσών φοιτητών/τριών για την κάλυψη των κενών θέσεων λόγω μη προσέλευσης.

 

O Πρόεδρος του Τμήματος και η Οργανωτική Επιτροπή σας προσκαλούν με χαρά να παρακολουθήσετε την ομιλία.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή,

 

Ανδρέας Λαγγούσης

Μαρία Φαββατά

Ζωή Χριστοφόρου

 

Τίτλος

Go to Top