Ζαχαρίας Ιερόθεος

Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504,Ρίο
Τηλέφωνο: 2610. 997.780

Ο Ιερόθεος Ζαχαρίας εργάσθηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (1999-2005), ως Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής (2005-2014) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ως Αναπληρωτής Καθηγητής (2014-2017) στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2017 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2019 Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 57 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Scopus), 85 άρθρων σε πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, 40 περίπου τεχνικών εκθέσεων, καθώς και πανεπιστημιακών παραδόσεων για τα μαθήματα που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνος 22 ερευνητικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτήθηκαν από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και μέλος της ερευνητικής ομάδας 26 άλλων ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι κάτοχος ενός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, κριτής σε 17 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών επιτροπών και ενώσεων. Αναφορές δημοσιευμένου επιστημονικού έργου (Scopus) περίπου 1.300 και H-index: 19 (Scopus).

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της τεχνολογίας περιβάλλοντος, της ρύπανσης και αποκατάστασης εσωτερικών και παράκτιων υδάτων, υδροδυναμικών και οικολογικών αριθμητικών μοντέλων και διαχείρισης υδατικών πόρων.

  • Vlastos, D., Dailianis, S., Kindou, A., Antonopoulou, M., Gianni, A., Zacharias, I., Assessing the environmental/human risk of potential genotoxicants in water samples from lacustrine ecosystems: The case of lakes in Western Greece, (2017), Science of the Total Environment, 574, pp. 246-252.
  • Nerantzaki, S.D., Giannakis, G.V., Nikolaidis, N.P., Zacharias, I., Karatzas, G.P., Sibetheros, I.A., Assessing the Impact of Climate Change on Sediment Loads in a Large Mediterranean Watershed, (2016), Soil Science, 181 (7), pp. 306-314.
  • Zamparas, M., Gavriil, G., Coutelieris, F.A., Zacharias, I., A theoretical and experimental study on the P-adsorption capacity of Phoslock™, (2015), Applied Surface Science, 335, pp. 147-152.
  • Moussoulis, E., Mallinis, G., Koutsias, N., Zacharias, I., Modelling surface runoff to evaluate the effects of wildfires in multiple semi-arid, shrubland-dominated catchments, (2015). Hydrological Processes, 29 (20), pp. 4427-4441.
  • Zamparas, M., Drosos, M., Deligiannakis, Y., Zacharias, I., Eutrophication control using a novel bentonite humic-acid composite material Bephos™, (2015). Journal of Environmental Chemical Engineering, 3 (4), pp. 3030-3036.
  • Nerantzaki, S.D., Giannakis, G.V., Efstathiou, D., Nikolaidis, N.P., Sibetheros, I.A., Karatzas, G.P., Zacharias, I., Modeling suspended sediment transport and assessing the impacts of climate change in a karstic Mediterranean watershed, (2015). Science of the Total Environment, 538, pp. 288-297.
  • Kountoura, K., Zacharias, I., Annual hypoxia dynamics in a semi-enclosed Mediterranean gulf, (2014). Journal of Marine Systems, 139, pp. 320-331.
  • Zamparas, M., Zacharias, I., Restoration of eutrophic freshwater by managing internal nutrient loads. A review, (2014). Science of the Total Environment, 496, pp. 551-562.
  • Zamparas, M., Drosos, M., Georgiou, Y., Deligiannakis, Y., Zacharias, I., (2013). A novel bentonite-humic acid composite material Bephos™ for removal of phosphate and ammonium from eutrophic waters, Chemical Engineering Journal, 225, pp. 43-51.