Χριστόφορος Παππάς

Athanasios_Dimas

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996510

cpappas@upatras.gr