Χριστοφόρου Ζωή

Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996523
zoi.christoforou@upatras.gr