Λαγγούσης Ανδρέας

triantafyllou

Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996594, 6599
andlag@upatras.gr