Λαγγούσης Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996594, 6599
andlag@upatras.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ανδρέας Λαγγούσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Είναι Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ, 2003), MSc Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος (Massachusetts Institute of Technology, ΜΙΤ, 2005), και Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος (ΜΙΤ, 2009). Τον Σεπτέμβριο του 2010 εξελέγη Λέκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στην επιστημονική περιοχή της Υδραυλικής Μηχανικής με έμφαση στη Στοχαστική Προσομοίωση και Εκτίμηση Επικινδυνότητας Υδρολογικών Φαινομένων, τον Απρίλιο του 2015 προήχθη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, και τον Δεκέμβριο του 2019 στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Από τον Οκτώβριο 2017 διατελεί μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στις περιοχές της θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής, θεωρίας τυχαίων πεδίων και στοχαστικών ανελίξεων, εκτίμησης ρίσκου και διαχείρισης κινδύνου από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων, αριθμητικής ανάλυσης, τεχνικής υδρολογίας, υδραυλικής μηχανικής, και μελέτης και κατασκευής δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, και μεγάλων υδραυλικών έργων σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και των Η.Π.Α.

Του έχουν απονεμηθεί πολλαπλές ακαδημαϊκές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου της υποτροφίας Schoettler του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (ΜΙΤ, 2003-2004), το βραβείο καλύτερης δημοσιεύσεως στο διεθνές συνέδριο “1st International Summit on Hurricanes and Climate Change” (2007), δύο συναπτές υποτροφίες (συνολικής διάρκειας 5 ετών) από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, μία μεταδιδακτορική υποτροφία συνολικής διάρκειας τριών ετών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), και μία ερευνητική υποτροφία συνολικής διάρκειας 2 ετών από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Τον Φεβρουάριο του 2017 ένα από τα δημοσιευμένα του άρθρα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Water Resources Research (WRR) έλαβε την διάκριση “Editors’ Highlight”, τον Σεπτέμβριο του 2017 του απενεμήθη ο τιμητικός τίτλος του Συνεργαζόμενου Καθηγητή (Professeur Associé) στο Πανεπιστήμιο INRS (Institut National de la Recherche Scientifique) στο Κεμπέκ (Quebec) του Καναδά (Canada), από τον Απρίλιο του 2018 διατελεί Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής βροχοπτώσεων και κλίματος (Precipitation and Climate Sub-Division) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (European Geosciences Union, EGU), και τον Ιούλιο του 2020 εξελέγη Διευθυντής του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής σε 27 ερευνητικά έργα, έχει συγγράψει 46 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 3 επιστημονικές διατριβές, 4 κεφάλαια βιβλίων κατόπιν προσκλήσεως, 1 εκπαιδευτικό σύγγραμμα (ISBN 978-960-9427-89-0) για το προπτυχιακό μάθημα κορμού «Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις» που διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, επιστημονικές σημειώσεις για τα μαθήματα τα οποία διδάσκει, και 4 άρθρα σε ελληνικές εφημερίδες. Επίσης, έχει δώσει άνω των 70 παρουσιάσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 18 προσκεκλημένες ομιλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές άνω των 25 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, και είναι κριτής σε 20 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Από το 2013 διατελεί τακτικό μέλος των συντακτικών επιτροπών (Associate Editor) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών WRR (Water Resources Research), JoH (Journal of Hydrology), και SERRA (Stochastic Environmental Research and Risk Assessment), κατά την 4-ετία 2016-2020 διετέλεσε τακτικό μέλος της συντακτικής επιτροπής (Associate Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού JHS (Journal of Hydrological Sciences), κατά την περίοδο Ιούνιος 2012 –Δεκέμβριος 2013 διετέλεσε προσκεκλημένο μέλος της συντακτικής επιτροπής (Guest Associate Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού HESS (Hydrology and Earth System Sciences), και κατά την διετία 2015-2017 διετέλεσε προσκεκλημένος αρχισυντάκτης (Managing Guest Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού JoH (Journal of Hydrology).

Επιπρόσθετα, είναι ενεργό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ), της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών (American Society of Civil Engineers, ASCE), της Αμερικάνικής Ένωσης Γεωφυσικής (AGU), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (EGU), της Διεθνούς Ενώσεως Υδρολογικών Επιστημών (IAHS) και της Διεθνούς Ενώσεως Στατιστικής Υδρολογίας (ICSH-IAHS). Από το 2008 διατελεί ενεργό μέλος της επιστημονικής επιτροπής βροχοπτώσεων και κλίματος (Precipitation and Climate Sub-Division) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (European Geosciences Union, EGU), κατά την περίοδο 2010-2012, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του παραρτήματος της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών (ASCE) στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2011-2013 διετέλεσε Ταμίας του Συνδέσμου Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, από το Μάρτιο 2014 διατελεί μέλος της επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε Πολιτικούς Μηχανικούς, από τον Μάιο του 2018 διατελεί μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Educational Council) του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) για τους εισερχόμενους φοιτητές, και από τον Απρίλιο του 2020 διατελεί μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον επιστημονικό τομέα της διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και, πιο συγκεκριμένα, στην ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων για την πιθανοτική περιγραφή φυσικών και ανθρωπογενών συστημάτων (π.χ. ακραία κλιματικά και μετεωρολογικά φαινόμενα, επιφανειακή και υπόγεια υδρολογία φυσικών και αστικών λεκανών, έργα αποταμίευσης και μεταφοράς νερού, παρακολούθηση και έλεγχος αξιοπιστίας δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, χωροχρονική διάδοση επιδημιών και λοιμωδών νόσων), στην εκτίμηση της υδροκλιματικής μεταβλητότητας, και στην ποσοτικοποίηση της υδρολογικής και περιβαλλοντικής διακινδύνευσης για τον σχεδιασμό έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Δείτε εδώ το αναλυτικό βιογραφικό του Δρ. Α. Λαγγούση.

 1. Serafeim, A.V., G. Kokosalakis, R. Deidda, I. Karathanasi and A. Langousis (2022) Probabilistic framework for the parametric modeling of leakages in water distribution networks: large scale application to the City of Patras in Western Greece, Stoch. Env. Res. Risk Asses, https://doi.org/10.1007/s00477-022-02213-2 (active link)
 2. Emmanouil, S., A. Langousis, E.I. Nikolopoulos, and E.N. Anagnostou (2022) The spatiotemporal evolution of rainfall extremes in a changing climate: A CONUS-wide assessment based on multifractal scaling arguments, Earth’s Future, 10, e2021EF002539, https://doi.org/10.1029/2021EF002539
 3. Serafeim, A.V., G. Kokosalakis, R. Deidda, I. Karathanasi and A. Langousis (2022) Probabilistic Minimum Night Flow Estimation in Water Distribution Networks and Comparison with the Water Balance Approach: Large-Scale Application to the City Center of Patras in Western Greece, Water, 14, 98, https://doi.org/10.3390/w14010098
 4. Serafeim, A., G. Kokosalakis, R. Deidda, I. Karathanasi and A. Langousis (2021) Probabilistic estimation of minimum night flow in water distribution networks: large-scale application to the city of Patras in western Greece,  Stoch. Env. Res. Risk Asses., https://doi.org/10.1007/s00477-021-02042-9 (active link)
 5. Emmanouil, S., A. Langousis, E.I. Nikolopoulos, and E.N. Anagnostou (2021) An ERA-5 derived CONUS-wide high-resolution precipitation dataset based on a refined parametric statistical downscaling framework, Water Resour. Res., https://doi.org/10.1029/2020WR029548
 6. Bakas, N.P., V. Plevris, A. Langousis and S.A. Chatzichristofis (2021) ITSO: a novel inverse transform sampling-based optimization algorithm for stochastic search, Stoch Environ Res Risk Assess, https://doi.org/10.1007/s00477-021-02025-w (active link)
 7. Deidda, R., M. Hellies and A. Langousis (2021) A critical analysis of the shortcomings in spatial frequency analysis of rainfall extremes based on homogeneous regions and a comparison with a hierarchical boundaryless approach, Stoch Environ Res Risk Assess, https://doi.org/10.1007/s00477-021-02008-x (active link)
 8. Ruggiu, D., F. Viola and A. Langousis (2021) A non-parametric procedure to assess the accuracy of the normality assumption for annual rainfall totals, based on the marginal statistics of daily rainfall: An application to NOAA-NCDC rainfall database, J. Appl. Meteor. & Clim., 60(4), 595-605, https://doi.org/10.1175/JAMC-D-20-0060.1
 9. Tyralis, H., G. Papacharalampous, A. Langousis and S.M. Papalexiou (2021) Explanation and Probabilistic Prediction of Hydrological Signatures with Statistical Boosting Algorithms, Remote Sens., 13, https://doi.org/10.3390/rs13030333
 10. Papacharalampous, G., H. Tyralis, S.M. Papalexiou, A. Langousis, S. Khatami, E. Volpi, and S. Grimaldi (2021) Global-scale massive feature extraction from monthly hydroclimatic time series: Statistical characterizations, spatial patterns and hydrological similarity, STOTEN, 767, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144612
 11. Tyralis, Η., G. Papacharalampous and A. Langousis (2021) Streamflow Forecasting at Large Time Scales using Statistical Models, Ch. 2, In: Advances in Streamflow Forecasting, Edts: P. Sharma and D. Machiwal, Elsevier, ISBN: 9780128206737. (active link)
 12. Perra, E., F. Viola, R. Deidda, D. Caracciolo, C. Paniconi and A. Langousis (2020) Hydrologic impacts of surface elevation and spatial resolution in statistical correction approaches: The case study of Flumendosa basin, Italy, J. Hydrol. Eng. ASCE, 25(9), https://doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001969 (active link)
 13. Emmanouil, S., A. Langousis, E.I. Nikolopoulos, and E.N. Anagnostou (2020) Quantitative assessment of annual maxima, peaks-over-threshold and multifractal parametric approaches in estimating intensity-duration-frequency curves from short rainfall records, J. Hydrol., https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125151 (active link).
 14. Tyralis, H., G. Papacharalampous, and A. Langousis (2020) Super ensemble learning for daily streamflow forecasting: large-scale demonstration and comparison with multiple machine learning algorithms, Neural Comput & Applic, https://doi.org/10.1007/s00521-020-05172-3 (active link).
 15. Langousis, A., and A.A. Carsteanu (2020) Undersampling in action and at scale: Application to the COVID-19 pandemic, Stoch. Environ. Res. Risk Assess., https://doi.org/10.1007/s00477-020-01821-0 (active link)
 16. Perdios, A. and A. Langousis (2020) Revisiting the Statistical Scaling of Annual Discharge Maxima at Daily Resolution with Respect to the Basin Size in the Light of Rainfall Climatology, Water, 12(2), 610; https://doi.org/10.3390/w12020610 (active link).
 17. Carsteanu, A.A, and A. Langousis (2020) Break of temporal symmetry in a stationary Markovian setting: evidencing an arrow of time, and parameterizing linear dependencies using fractional low-order joint moments, Stoch. Environ. Res. Risk Assess., 34, 1–6, https://doi.org/10.1007/s00477-019-01749-0 (active link).
 18. Papacharalampous, G., H. Tyralis, A. Langousis, A.W. Jayawardena, B. Sivakumar, N. Mamassis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis (2019) Probabilistic hydrological post-processing at scale: Why and how to apply machine-learning quantile regression algorithms, Water, 11(10), 2126; https://doi.org/10.3390/w11102126 (active link).
 19. Tyralis, H., G. Papacharalampous, A. Burnetas and A. Langousis (2019) Hydrological post-processing using stacked generalization of quantile regression algorithms: Large-scale application over CONUS, J. Hydrol., 577, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.123957 (active link).
 20. Tyralis, H., G. Papacharalampous and A. Langousis (2019) A Brief Review of Random Forests for Water Scientists and Practitioners and Their Recent History in Water Resources, Water, 11(5), 910, doi:10.3390/w11050910, (active link).
 21. Fei, X., R. Xiao, G. Christakos, A. Langousis, Z. Ren, Y. Tian and X. Lv (2019) Comprehensive assessment and source apportionment of heavy metals in Shanghai agricultural soils with different fertility levels, Ecological Indicators, 106, 105508, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105508, (active link)
 22. He, J., G. Christakos, J. Wu, P. Jankowski, A. Langousis, Y. Wang, W. Yin and W. Zhang (2019) Probabilistic Logic Analysis of the Highly Heterogeneous Spatiotemporal HFRS Incidence Distribution in Heilongjiang Province (China) During 2005-2013, PLoS Negl. Dis., 13(1), e0007091, https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007091 (active link).
 23. Tyralis, H. and A. Langousis (2019) Estimation of intensity–duration–frequency curves using max-stable processes, Stoch. Environ. Res. Risk Assess., 33(1), 239-252, https://doi.org/10.1007/s00477-018-1577-2 (active link)
 24. Langousis, A., V. Kaleris, A. Kokosi and G. Mamounakis (2018) Markov based transition probability geostatistics in groundwater applications: assumptions and limitations, Stoch. Environ. Res. Risk Assess., 32(7), 2129-2146, doi: https://doi.org/10.1007/s00477-017-1504-y (active link).
 25. Langousis, A., R. Deidda, A. Carsteanu, C. Onof, P. Burlando, R. Uijlenhoet and A. Bárdossy (2018) Precipitation measurement and modelling: uncertainty, variability, observations, ensemble simulation and downscaling, J. Hydrol., 556, 824-26, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.09.016 (active link).
 26. Emmanouil, S. and A. Langousis (2017) UPStream: Automated Hydraulic Design of Pressurized Water Distribution Networks, SoftwareX, 6, 248-254, https://doi.org/10.1016/j.softx.2017.09.001 (active link).
 27. Mamalakis, A., A. Langousis, R. Deidda and M. Marrocu (2017) A parametric approach for simultaneous bias correction and high-resolution downscaling of climate model rainfall, Water Resour. Res., 53, WRCR22499, doi: 10.1002/2016WR019578 (active link) (WRR Editors’ Highlight).
 28. Kaleris, V. and A. Langousis (2017) Comparison of two rainfall-runoff models: Effects of conceptualization, model calibration and parameter variability, J. Hydrological Sciences Journal, 62(5), 729-748, doi: 10.1080/02626667.2016.1250899 (active link).
 29. Langousis, A., A. Mamalakis, M. Puliga and R. Deidda (2016) Threshold detection for the generalized Pareto distribution: Review of representative methods and application to the NOAA NCDC daily rainfall database, Water Resour. Res., 52, doi:10.1002/2015WR018502 (active link).
 30. Langousis, A., A. Mamalakis, R. Deidda and M. Marrocu (2016) Assessing the relative effectiveness of statistical downscaling and distribution mapping in reproducing rainfall statistics based on climate model results, Water Resour. Res., 52, doi:10.1002/2015WR017556 (active link).
 31. Langousis, A. and V. Kaleris (2014) Statistical framework to simulate daily rainfall series conditional on upper-air predictor variables, Water Resour. Res., 50(5), 3907-3932, doi: 10.1002/2013WR014936 (active link).
 32. Deidda, R., M. Marrocu, G. Caroletti, G. Pusceddu, A. Langousis, V. Lucarini, M. Puliga, and A. Speranza (2013) Regional climate models’ performance in representing precipitation and temperature over selected Mediterranean areas, Hydrol. Earth Syst. Sci, 17(12), 5041-5059, doi:10.5194/hess-17-5041-2013 (active link).
 33. Angulo, J.M., H.-L.Yu, A. Langousis, A. Kolovos, J-F Wang, D. Madrid and G. Christakos (2013) Spatiotemporal infectious disease modeling: A BME-SIR approach, PLoS ONE 8(9), e72168. doi:10.1371/journal.pone.0072168 (active link).
 34. Langousis, A. and V. Kaleris (2013) Theoretical framework to estimate spatial rainfall averages conditional on river discharges and point rainfall measurements from a single location: an application to western Greece, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 1241-1263, doi:10.5194/hess-17-1241-2013 (active link).
 35. Langousis, A., A.A. Carsteanu and Deidda (2013) A Simple Approximation to Multifractal Rainfall Maxima using a Generalized Extreme Value Distribution Model, Stoch. Environ. Res. Risk Assess., doi: 10.1007/s00477-013-0687-0 (active link).
 36. Angulo, J.M., H.-L.Yu, A. Langousis, D. Madrid and G. Christakos (2012) Modeling of Space–time Infectious Disease Spread under Conditions of Uncertainty, International Journal of Geographical Information Science, 26(10), 1751-1772, doi:10.1080/13658816.2011.648642 (active link).
 37. Koutsoyiannis, D. and A. Langousis (2011) Precipitation, In: Treaties on Water Sciences: Hydrology, Vol. 2, Edts: P. Wilderer (in chief) and S. Uhlenbrook, Academic Press, Oxford, pp. 27–78 (active link).
 38. Veneziano D. and A. Langousis (2010) Scaling and Fractals in Hydrology, In: Advances in Data-based Approaches for Hydrologic Modeling and Forecasting, Edited by: B. Sivakumar and R. Berndtsson, World Scientific, 145p (active link).
 39. Veneziano, D., A. Langousis and C. Lepore (2009) New Asymptotic and Pre-Asymptotic Results on Rainfall Maxima from Multifractal Theory, Water Resour. Res., 45, doi:10.1029/2009WR008257 (active link).
 40. Langousis, A. and D. Veneziano (2009) Long-term Rainfall Risk from Tropical Cyclones in Coastal Areas, Resour. Res., 45, doi:10.1029/2008WR007624 (active link).
 41. Langousis, A. and D. Veneziano (2009) Theoretical Model of Rainfall in Tropical Cyclones for the Assessment of Long-term Risk, J. Geophys. Res., 114, doi:10.1029/2008JD010080 (active link).
 42. Langousis A, D. Veneziano, P. Furcolo, and C. Lepore (2009) Multifractal Rainfall Extremes: Theoretical Analysis and Practical Estimation, Chaos Solitons and Fractals, 39, 1182-1194, doi:10.1016/j.chaos.2007.06.004 (active link).
 43. Koutsoyiannis, D., C. Makropoulos,, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros and N. Mamassis (2009) Climate, Hydrology, Energy, Water: Recognizing Uncertainty and Seeking Sustainability, Hydrol. Earth Syst. Sci., 13, 247-257 (active link).
 44. Langousis, A., D. Veneziano, and S. Chen (2008) Boundary Layer Model for Moving Tropical Cyclones, In: Hurricanes and Climate Change, Edts. J. Elsner and T. Jagger, Springer, NY, doi: 10.1007/978-0-387-09410-6, pp. 265-286 (active link).
 45. Langousis, A. and D. Veneziano (2007) Intensity-Duration-Frequency Curves from Scaling Representations of Rainfall, Water Resour. Res., 43, doi: 10.1029/2006WR005245 (active link).
 46. Veneziano, D., C. Lepore, A. Langousis, and P. Furcolo (2007) Marginal Methods of Intensity-duration-frequency Estimation in Scaling and Nonscaling Rainfall, Water Resour. Res., 43, doi:10.1029/2007WR006040 (active link).
 47. Veneziano, D., A. Langousis, and P. Furcolo (2006) Multifractality and Rainfall Extremes: A Review, Water Resour. Res., 42, doi:10.1029/2005WR004716 (active link).
 48. Langousis, A. and D. Koutsoyiannis (2006) A Stochastic Methodology for Generation of Seasonal Time Series Reproducing Over-year Scaling Behavior, J. Hydrol., 322 (1-4), 138-154 (active link).
 49. Veneziano, D. and A. Langousis (2005) The Maximum of Multifractal Cascades: Exact Distribution and Approximations, Fractals, 13(4), 311-324 (active link).
 50. Veneziano, D. and A. Langousis (2005) The Areal Reduction Factor a Multifractal Analysis, Water Resour. Res., 41, doi:10.1029/2004WR003765 (active link).