Χορς Γεώργιος

Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών,
26504, Ριο

Τηλέφωνο: 2610 996519

Ο Γεώργιος Μ. Χορς γεννήθηκε στην Αθήνα (1957). Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει Δίπλωμα Μάστερς στην Υδραυλική από το Πανεπιστήμιο Rutgers, των Η.Π.Α. και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Minnesota των Η.Π.Α. στην Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική. Είναι Καθηγητής (2019) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Εργάστηκε ως Βοηθός Έρευνας και Διδασκαλίας στο Εργαστήριο St. Anthony Falls του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Minnesota (1982-1988) και ως Συνεργαζόμενος Ερευνητής Δ΄ στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” (1990-1995). Εξελέγη (1995) Ερευνητής Δ΄ στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Επίκουρος Καθηγητής (1995) και Αναπληρωτής Καθηγητής (2013) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 20 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 27 άρθρων σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνέδριων με κριτές και 14 τεχνικών εκθέσεων. Έχει λάβει μέρος σε αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, εκ των οποίων σε τρία ως επιστημονικός υπεύθυνος, και έχει υπάρξει κριτής επιστημονικών άρθρων σε 14 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διετέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας, 1994 – 1995, στην Επιτροπή Committee on the Challenges of Modern Society (CCMS) του ΝΑΤΟ με θέμα: «Περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στρατιωτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση προσομοιωτών».

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην Υδροδυναμική Παρακτίων Υδάτων, Λιμνών και Ταμιευτήρων, τα Ρεύματα Πυκνότητας, τις Αριθμητικές Μεθόδους στη Ρευστομηχανική και την Περιβαλλοντική Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας.

Δείτε εδώ αναλυτικό βιογραφικό του Γεωργίου Χορς.

Selected Publications

  1. Horsch, G.M. and Fourniotis, N.Th. (2018). “On Strong Nearshore Wind-Induced Currents in Flow-Through Gulfs: Variations on a Theme by Csanady”, Water, Vol. 10, Issue 5, 652 (15p.)
  2. Fourniotis, N.Th., Horsch, G.M. and Leftheriotis, G.A. (2018). “On the Hydrodynamic Geometry of Flow-Through versus Restricted Lagoons”, Water, Vol. 10, Issue 3, 237 (16p.)
  3. Fourniotis, N.Th. and Horsch, G.M. (2015). “Baroclinic Circulation in the Gulf of Patras (Greece)”, Ocean Engineering, Vol. 104, pp. 238-248.
  4. Fourniotis, N.Th. and Horsch, G.M. (2010). “Three-Dimensional Simulation of Wind-Induced Barotropic Circulation in the Gulf of Patras”, Ocean Engineering, Vol. 37, pp. 355-364.
  5. Ch.M. Dietz, P. Diplas, G.M. Horsch (2010). “A Spectral Method Determination of the first critical Rayleigh Number in a Cylindrical Container”, Appl. Math. Modelling, Vol. 34, Iss. 8, pp 2178-2191.
  6. A.G. Venetsanos, G.M. Horsch, G.C. Christodoulou (2005). “Assessment of Turbulence Modeling of Density Currents Developing Three-Dimensionally on a Slope”, J. of Marine Env. Eng, Vol. 7, pp. 325-343.
  7. Horsch, G.M. (2004). “The Structure of Two-Dimensional, Steady, Miscible Laminar Density Currents flowing Down an Incline”, Journal of Hydraulic Research, Vol. 42, No 2, pp. 173-181.
  8. Horsch, G.M. (1998). “Steady, Diffusive-Reactive Transport in a Shallow Triangular Domain”, Jour. of Engineering Mechanics, ASCE, Vol 124, No 10.