Πελέκης Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996546

ppelekis@upatras.gr

Ο Παναγιώτης Κ. Πελέκης γεννήθηκε στην Αθήνα (1971). Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1995) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Γεωτεχνική Μηχανική-Δυναμική του Εδάφους του Πανεπιστημίου Πατρών (2002). Είναι Επίκουρος Καθηγητής, από το 2018, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
Έχει εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας επί 12 έτη (1995-2007), ενώ κατείχε μόνιμη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ (2008-σήμερα) όπου διατέλεσε και Πρόεδρος του Τμήματος από τον Οκτ. 2013 έως Ιούνιο 2016.
Έχει συμμετάσχει έως σήμερα σε 22 επιστημονικά / ερευνητικά προγράμματα, ενώ έχει διατελέσει Επιστημονικός υπεύθυνος σε δύο (2) επιστημονικά / ερευνητικά προγράμματα.
Το συγγραφικό του έργο (Google Scholar profile) περιλαμβάνει συνολικά 60 δημοσιεύσεις εκ των οποίων έντεκα (11) σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, δύο (2) επιστημονικές τεχνικές αναφορές, είκοσι ένα (21) σε διεθνή συνέδρια καθώς και είκοσι έξι (26) σε εθνικά συνέδρια. Το συγγραφικό του έργο έχει λάβει άνω των 400 ετεροαναφορών, επίσης έχει λάβει βραβείο “Best Paper Award”, της Διεθνής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ISSMGE).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται σε θέματα Εδαφοδυναμικής, Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής και Βαθιών Αντιστηρίξεων και ιδιαίτερα εστιάζονται σε θέματα, όπως: Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών, επί τόπου και εργαστηριακός προσδιορισμός εδαφικών δυναμικών ιδιοτήτων, πειραματικός προσδιορισμός ιδιοτήτων γεωαφρών, δυναμική απόκριση τοίχων αντιστήριξης, ρευστοποίηση εδαφικών σχηματισμών, μικροζωνικές μελέτες και επίδραση τοπικών εδαφικών συνθηκών, ενόργανη παρακολούθηση έργων αντιστηρίξεων, κ.α.

Δείτε εδώ αναλυτικό βιογραφικό του Π. Κ. Πελέκη.

  • Pelekis, P., Batilas, A., Vlachakis, V., Theofilopoulou, O., Athanasopoulos, G. and Mongolias, A., (2018), “Downhole Array of Accelerometers in the City of Patras Greece – Derivation of Vs and Vp Profiles and Ground Response Characteristics from Earthquake Recordings”, 16th European Conference on Eartquake Engineering, 18-21 June 2018, paper No. 11516.
  • Pelekis, P., Batilas, A., Pefani, E., Vlachakis, V. and Athanasopoulos, G., (2017), “Surface Topography and Site Stratigraphy Effects on the Seismic Response of a Slope in the Achaia-Ilia (GREECE) 2008 Mw6.4 Earthquake”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 100, September 2017, Pages 538-554
  • J. Stewart, N. Klimis, A. Savvaidis, N. Theodoulidis, E. Zargli, G. Athanasopoulos, P. Pelekis, G. Mylonakis and B. Margaris, (2014), «Compilation of a Local VS Profile Database and its Application for Inference of VS,30 from Geologic- and Terrain-Based Proxies», Bulletin of the Seismological Society of America, V104, no. 6 (2014): 2827-2841.
  • Batilas, A., Pelekis, P., Vlachakis, V., and Athanasopoulos, G. (2014), «Soil Liquefaction / Nonliquefaction in the Achaia-Ilia (Greece) 2008 Earthquake: Field Evidence, Site Characterization and Ground Motion Assessment», International Journal of Geoengineering Case histories, http://casehistories.geoengineer.org, Vol.2, Issue 4, p.270-287. doi: 10.4417/IJGCH-02-04-03
  • Pelekis P.C. and Athanasopoulos G.A., (2013), «Seismic Microzonation of Chania, Crete (Greece) based on SASW Measurements and non-Linear Response Analyses», Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 53, October 2013, Pages 145-159
  • Pelekis P.C. and Athanasopoulos G.A., (2011), «An Overview of Surface Wave Methods and a Reliability Study of a New Simplified Inversion Technique», Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 31, Issue 12, December 2011, Pages 1654-1668.