Πελέκης Παναγιώτης

triantafyllou

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996546

ppelekis@upatras.gr