Παπανικολάου Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών,
26504, Ριο

Τηλ: 2610 996561