Αθανάσιος Δήμας

Athanasios_Dimas

Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996518, 6599
adimas@upatras.gr

Ο Αθανάσιος Α. Δήμας γεννήθηκε στην Αθήνα (1963).
Είναι διπλωματούχος της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (1985) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάτοχος Master of Science in Ocean Engineering (M.Sc. 1988), Master of Science in Mechanical Engineering (M.Sc. 1988) και Ph.D. in Ocean Engineering (1991) του Massachusetts Institute of Technology των Η.Π.Α.
Είναι Καθηγητής, από το 2013, και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υδραυλικής Μηχανικής, από το 2020, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος κατά το διάστημα 2015-2020.
Εργάσθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (1991-1994) στο Levich Institute του City College of New York των Η.Π.Α., ως Επίκουρος Καθηγητής (1994-2001) στο Τμήμα Μηχανολόγων του University of Maryland των Η.Π.Α. και ως Επίκουρος Καθηγητής (2002-2008) και Αναπληρωτής Καθηγητής (2008-2013) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας (Google Scholar profile) 41 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, του βιβλίου “Ακτομηχανική και Λιμενικά Έργα”, 105 άρθρων σε πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, 20 περίπου περιλήψεων σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, 50 περίπου τεχνικών εκθέσεων, καθώς και πανεπιστημιακών παραδόσεων για τα μαθήματα που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Έχει διατελέσει ή διατελεί επιστημονικός υπεύθυνος 30 ερευνητικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτήθηκαν από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα, και μέλος της ερευνητικής ομάδας 13 άλλων προγραμμάτων. Έχει λάβει το Επιστημονικό Βραβείο Υπεράκτιας Μηχανικής (1991) του Offshore Mechanics and Polar Engineering Council. Είναι κάτοχος ενός Διεθνούς Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (U.S. Pat. No. 6512999, 2003), κριτής για τη δημοσίευση περίπου 100 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και μέλος διεθνών και εθνικών επιστημονικών επιτροπών και ενώσεων.
Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της Ακτομηχανικής, της Στερεομεταφοράς, των Λιμενικών Έργων, των Έργων Προστασίας Ακτών, των Πλωτών Ανεμογεννητριών και της Αριθμητικής και Θεωρητικής Ρευστομηχανικής.

 1. Dimas, A.A., and Chalmoukis, I.A., 2020. An adaptation of the immersed boundary method for turbulent flows over three-dimensional coastal/fluvial beds. Applied Mathematical Modelling, 88, 905-915. doi.org/10.1016/j.apm.2020.07.007
 2. Chalmoukis, I.A., Dimas, A.A., and Grigoriadis, D.G.E., 2020. Large-eddy simulation of turbulent oscillatory flow over three-dimensional transient vortex ripple geometries in quasi-equilibrium. Journal of Geophysical Research – Earth Surface, 125(8). doi.org/10.1029/2019JF005451
 3. Frantzis, C., Grigoriadis, D.G.E., and Dimas, A.A., 2020. Numerical study of solitary waves past slotted breakwaters with a single row of vertical piles: Wave processes and flow behavior. Ocean Engineering, 211, 107667. doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107667
 4. Oyarzun, G., Chalmoukis, I.A., Leftheriotis, G.A., and Dimas, A.A., 2020. A GPU-based algorithm for efficient LES of high Reynolds number flows in heterogeneous CPU/GPU supercomputers. Applied Mathematical Modelling, 85, 141-156. doi.org/10.1016/j.apm.2020.04.010
 5. Koutrouveli, Th.I., and Dimas, A.A., 2020. Wave and Hydrodynamic Processes in the Vicinity of a Rubble-Mound, Permeable, Zero-Freeboard Breakwater. Journal of Marine Science and Engineering, 8(3), 206. doi.org/10.3390/jmse8030206
 6. Frantzis, C., Grigoriadis, D.G.E., and Dimas, A.A., 2020. An efficient Navier-Stokes based numerical wave tank using fast Poisson solvers and the immersed boundary method. Ocean Engineering, 196, 106832. doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106832
 7. Galani, K.A., Dimou, I.D., and Dimas, A.A., 2019. Wave height and setup in the sheltered area of a segmented, detached, rubble-mound, zero-freeboard breakwater on a steep beach. Ocean Engineering, 186, 106124. doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106124
 8. Dimas, A.A. and Koutrouveli, Th.I., 2019. Wave-height dissipation and undertow of spilling breakers over beach of varying slope. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering (ASCE), 145(5), 04019016. doi.org/10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000520
 9. Dimas, A.A. and Leftheriotis, G.A., 2019. Mobility parameter and sand grain size effect on sediment transport over vortex ripples in the orbital regime. Journal of Geophysical Research – Earth Surface, 124(1), 2-20. doi.org/10.1029/2018JF004741
 10. Koutrouveli, Th.I., Dimas, A.A., Fourniotis, N.Th., and Demetracopoulos, A.C., 2019. Groyne spacing role on the effective control of wall shear stress in open-channel flow. Journal of Hydraulic Research, 57(2), 167-182. doi.org/10.1080/00221686.2018.1478895
 11. Fourniotis, N.Th., Vouros, A.P., and Dimas, A.A., 2019. Pier shape effect on backwater rise and drag force in open-channel flow. International Review of Civil Engineering (IRECE), 10(3), 170-175. doi.org/10.15866/irece.v10i3.15632
 12. Metallinos, A.S., Klonaris, G.Th., Memos, C.D., and Dimas, A.A., 2019. Hydrodynamic conditions in a submerged porous breakwater. Ocean Engineering, 172, 712-725. doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.12.038