Οικονόμου Πολυχρόνης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών,
26504, Ριο
Τηλ: 2610 997240

Ο Οικονόμου Πολυχρόνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Το 2001 έλαβε το πτυχίο του στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στη συνέχεια το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Ε.Μ.Π. το 2003. Το 2007 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Μοντέλα Ετερογένειας στην Ανάλυση Δεδομένων Διάρκειας Ζωής» στο Ε.Μ.Π.

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών ανέλαβε τη διδασκαλία του εργαστηριακού τμήματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στη Σ.Ε.Μ.Φ.Ε του Ε.Μ.Π. Το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 ανέλαβε την αυτόνομη διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Στατιστικά Γραμμικά Πρότυπα» του Διατμηματικού Μ.Π.Ε. «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στην Οικονομία» του Ε.Μ.Π. Την περίοδο 2008-2010 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στα Τ.Ε.Ι. της Πάτρας και της Χαλκίδας. Από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 υπηρέτησε στο Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική». Tοn Σεπτέμβριο του 2013 εντάχθηκε στο δυναμικό του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τον Ιούλίου του 2015 προήχθη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, και τον Απρίλιο του 2020 στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας (http://scholar.google.gr/citations?user=axfBnEEAAAAJ&hl=en&oi=ao) περισσότερων από 40 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές των Μοντέλων Επιβίωσης και Αξιοπιστίας, των Διαγνωστικών Ελέγχων, στη Μεροληπτική Δειγματοληψία και στις Σταθμισμένες Κατανομές.

Δείτε εδώ την προσωπική ιστοσελίδα του Οικονόμου Πολυχρόνη

  1. P. Economou and M. Stehlik. On small samples testing for frailty through homogeneity test, Communications in Statistics – Simulation and Computation. DOI: 10.1080/03610918.2013.763982.
  2. P. Economou. Modelling Survival Data Using Mixtures of Frailties.Statistics.47(2), 453-464, 2013.
  3. P. Economou and G. Tzavelas. Sample Tests for Detection Of Size-Biased Sampling Mechanism. Communications in Statistics – Theory and Methods 42(18), 3280-3295, 2013.
  4. P. Economou. On Model Selection in the Case of Nested Distributions – An Application to Frailty Models. Statistical Methodology. 8, 172-184, 2011
  5. P. Economou and C. Caroni. Graphical Tests for the Assumption of Gamma and Inverse Gaussian Frailty Distributions, Lifetime Data Analysis, 11, 565-582, 2005.