Πετροπούλου Ευγενία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών,
26504, Ριο
Τηλ: 2610 962564

Η Ευγενία Ν. Πετροπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα (1975). Είναι πτυχιούχος (1997) του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών (με κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Μαθηματική Φυσική) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (1999) και Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο των εξισώσεων διαφορών (2002) από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2002 εξελέγη Λέκτορας στο Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών και πλέον υπηρετεί ως Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας (Google Scholar Profile) 31 άρθρων σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 1 άρθρου σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές και 10 άρθρων σε ειδικούς τόμους και πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων. Είναι συν-συγγραφέας πανεπιστημιακών σημειώσεων, δύο βιβλίων, καθώς και εναλλακτικού διδακτικού υλικού υπό μορφή hypertext και webcast για μαθήματα που έχει διδάξει τόσο στο Πανεπιστήμιο Πατρών όσο και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι εκδότης ενός ηλεκτρονικού βιβλίου του εκδοτικού οίκου Bentham eBooks και συν-εκδότης πρακτικών ενός διεθνούς συνεδρίου. Έχει λάβει (από κοινού με τον καθηγητή Π. Δ. Σιαφαρίκα) το Βραβείο Αριστείδη Φ. Πάλλα, από την Ακαδημία Αθηνών (2003) για την καλύτερη εργασία για το 2003 στον τομέα της Μαθηματικής Ανάλυσης. Έχει διατελέσει κριτής επιστημονικών άρθρων σε 26 διαφορετικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 2 ηλεκτρονικών βιβλίων. Επίσης είναι μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών επιτροπών, καθώς και μέλος της θεματικής συντακτικής επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού «Symmetry».

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές των Διαφορικών Εξισώσεων, των Εξισώσεων Διαφορών, των Ειδικών Συναρτήσεων και Ορθογωνίων Πολυωνύμων, των Συναρτησιακών Εξισώσεων και της Θεωρίας Τελεστών.

Δείτε εδώ την προσωπική ιστοσελίδα της Ευγενίας Πετροπούλου

  1. M. A. Xenos, E. N. Petropoulou, A. Siokis and U. S. Mahabaleswar, Solving he nonlinear boundary layer flow equations with pressure gradient and radiation, Symmetry 12 (2020), doi: 10.3390/sym12050710 (18 pages).
  2. E. N. Petropoulou, On some difference equations with exponential nonlinearity, Discrete Contin. Dynam. Systems Ser. B, Vol. 22 (7) (2017), 2587-2594.
  3. C. G. Kokologiannaki, E. N. Petropoulou and D. Rizos, Tridiagonal operators and zeros of polynomials in two variables, Abstr. Appl. Anal., Vol. 2016, Article ID 6301413, 8 pages (2016).
  4. E. N. Petropoulou, Analytic solutions of a class of nonlinear partial differential equations, Electron. J. Differential Equations, 2015 (2015), No. 201, 1–18.
  5. E. N. Petropoulou and L. Velazquez, Self-adjointness of unbounded tridiagonal operators and spectra of their finite truncations, J. Math. Anal. Appl., Vol. 420 (2014), 852-872.
  6. C. G. Kokologiannaki and E. N. Petropoulou, On the zeros of , Integral Transform. Spec. Funct., Vol. 24 (7) (2013), 540-547.
  7. E. N. Petropoulou, On the complex zeros of some families of orthogonal polynomials, Abstr. Appl. Anal., Vol. 2010, Article ID 263860, 14 pages (2010).
  8. E. N. Petropoulou, P. D. Siafarikas and E. E. Tzirtzilakis, A “discretization” technique for the solution of ODEs II, Numer. Funct. Anal. Optim., Vol. 30 (5-6) (2009) 613-631.
  9. E. N. Petropoulou and P. D. Siafarikas, Existence of complex solutions of linear delay systems of difference equations, J. Differ. Equat. Appl. 11 (1) (2005), 49-62.
  10. E. N. Petropoulou, P. D. Siafarikas and I. D. Stabolas, On the common zeros of Bessel functions, J. Comput. Appl. Math. Vol. 153, No. 1-2 (2003), 387-393