Πετροπούλου Ευγενία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών,
26504, Ριο
Τηλ: 2610 962564