Μαναριώτης Ιωάννης

triantafyllou
Αναπληρωτής καθηγητής

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996535

idman@upatras.gr