Χασιακός Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996506
a.chassiakos@upatras.gr

Ο Αθανάσιος Π. Χασιακός είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κι έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το University of Minnesota, Η.Π.Α. Κατέχει θέση Αναπληρωτή  Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης τεχνικών έργων και είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πόλεων.

Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων και άνω των 100 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων ενώ έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνός ή κύριος ερευνητής σε ερευνητικά και τεχνικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

Είναι μέλος του Editorial Board των περιοδικών Advances in Engineering Software και Smart Infrastructure and Construction ενώ έχει συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή πολλών επιστημονικών συνεδρίων. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών και επαγγελματικών οργανισμών. Διατελεί κριτής επιστημονικών εργασιών σε άνω των 20 διεθνή επιστημονικά περιοδικά Έχει βραβευθεί για τη διδακτορική του διατριβή και για δημοσιευμένες εργασίες του.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές: διαχείριση τεχνικών έργων και υποδομών στον κύκλο ζωής τους, εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαχείριση έργων, ψηφιακά εργαλεία στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος, έξυπνες πόλεις, υποδομές και κατασκευές, διαχείριση ασφάλειας στις κατασκευές, εφαρμογές νέων υλικών και τεχνολογιών σε έργα οδοποιίας,  δυναμική ανάλυση οδοστρωμάτων υπό κινούμενα φορτία, βελτιστοποίηση συστημάτων και λειτουργιών.

 • Karatzas, S.K., Chassiakos, A.P., Karameros, A.I. “Business Processes and Comfort Demand for Energy Flexibility Analysis in Buildings”, Energies2020, 13, 6561.
 • Karatzas S. and Chassiakos A. (2020). “System-Theoretic Process Analysis (STPA) for Hazard Analysis in Complex Systems: The case of ‘Demand-Side Management in a Smart Grid”, Systems2020, 8, 33.
 • Chassiakos A.P. and Rempis, G. (2019). “Evolutionary algorithm performance evaluation in project time-cost optimization”. Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 3-2, pp. 16-29.
 • Tsoukalis F.C. and Chassiakos A.P (2019). “Building Information Modeling (BIM) for Safety Risk Identification in Construction Projects”. Proceedings of the Creative Construction Conference, Budapest, Hungary.
 • Chassiakos A.P. and Karatzas S. (2019). “Process Centric Building Energy Management-as-a-Service”. Proceedings of the International Conference on Smart Infrastructure and Construction (ICSIC) 2019, Cambridge University.
 • Papadimitropoulos V., Karatzas S., and Chassiakos P. (2018). “Applications of Nanomaterials in Pavement Engineering: A Review”. Proceedings of the Tenth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-10), Colombo, Sri Lanka.
 • Chassiakos A., Karatzas S., Farmakis P. (2018). “BIM and Lean-Business Process Reengineering for Energy Management Optimization of Existing Buildings”. Proceedings of the 35th CIB W78 Conference: IT in Design, Construction, and Management, Chicago, Illinois, USA.
 • Farmakis, P.M. and Chassiakos, A.P. (2017). “Genetic algorithm optimization for dynamic construction site layout planning”. Organization, Technology and Management in Construction 9, pp. 1–10.
 • Papadaki, I. and Chassiakos, A.P. (2016). “Multi-objective construction site layout planning using genetic algorithms”, Procedia Engineering 164, 20-27.
 • Kaiafa, S. and Chassiakos, A.P., (2015). “A genetic algorithm for optimal resource-driven project scheduling”, Procedia Engineering 123, 260-267.
 • Panagopoulou M. and Chassiakos A.P. (2012). “Optimization model for pavement maintenance planning and resource allocation”, Transportation Research E-Circular, E-C163, pp 25-38.
 • Chassiakos, A.P., and Sakellaropoulos, S.P. (2008). “A web-based system for managing construction information”, Advances in Engineering Software, 39, pp. 865-876.
 • Chassiakos, A.P., and Sakellaropoulos, S.P. (2005). “Time-cost optimization of construction projects with generalized activity constraints”, ASCE Journal of Construction Engineering and Management, 131 (10), pp.1115-1124.
 • Theodorakopoulos, D.D., Chassiakos, A.P. and Beskos, D.E. (2004). “Dynamic effects of moving load on a poroelastic soil medium by an approximate method”, International Journal of Solids and Structures 41 (7), pp. 1801-1822.
 • Chassiakos, A.P., Samaras, C.I. and Theodorakopoulos, D.D. (2000). “An Integer Programming Method for CPM Time-Cost Analysis”, Computer Modeling in Engineering and Sciences 1 (4), pp. 9-18.